Esperanto | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Dizer que você quer se matricular
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Mi volas apliki por_____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ένα προπτυχιακό
kurso por studentoj
Tipo de curso
ένα μεταπτυχιακό
kurso por postdiplomaj studentoj
Tipo de curso
ένα διδακτορικό
kurso por Ph.D.
Tipo de curso
πλήρους απασχόλησης
plentempa kurso
Tipo de curso
μερικής απασχόλησης
parttempa kurso
Tipo de curso
εξ αποστάσεως
enreta kurso
Tipo de curso
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
ένα εξάμηνο
semestro
Período de permanência na universidade estrangeira
ένα ακαδημαϊκό έτος
akademia jaro
Período de permanência na universidade estrangeira
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Usado ao se matricular na universidade
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Pedir informações sobre o sistema
πόντων
de kredito
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
de noto
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kiom estas la instrua stilo?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Υπάρχουν _____________ ;
Ĉu estas ______________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
διαλέξεις
lekcioj
Tipo de aula
σεμινάρια
seminarioj
Tipo de aula
προγράμματα εκμάθησης
lerniloj
Tipo de aula
συνέδρια
konferencoj
Tipo de aula
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiam estas la ekzamenoj?
Perguntar quando são as provas
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Ĉu estas universitata sportejo?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Perguntar se a escola organiza excursões
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kio programojn vi proponas?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
δίδακτρα
instrudepagoj
Para quê você precisa de auxílio
τα έξοδα διαβίωσής μου
miaj vivelspezoj
Para quê você precisa de auxílio
τη φροντίδα των παιδιών
infanzorgado
Para quê você precisa de auxílio
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência