Tcheco | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Haluaisin hakea yliopistoon.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dizer que você quer se matricular
Haluan hakea ________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
kandidaatin ohjelmaan
bakalářské studium
Tipo de curso
jatko-opintoihin
postgraduální studium
Tipo de curso
tohtorin ohjelmaan
doktorské studium
Tipo de curso
täysiaikaiseen ohjelmaan
prezenční studium
Tipo de curso
osa-aikaiseen ohjelmaan
kombinované studium
Tipo de curso
verkossa käytävään ohjelmaan
online
Tipo de curso
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
lukukauden
(jeden) semestr
Período de permanência na universidade estrangeira
lukuvuoden
celý akademický rok
Período de permanência na universidade estrangeira
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usado ao se matricular na universidade
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Musím jako výměnný student platit školné?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Jaký je ____________ systém?
Pedir informações sobre o sistema
opintopiste
kredity
Tipo de sistema
arvosana
známkování
Tipo de sistema
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Onko teillä ________?
Jsou tam _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
luentoja
přednášky
Tipo de aula
seminaareja
semináře
Tipo de aula
pienryhmäopetusta
konsultace
Tipo de aula
konferensseja
konference
Tipo de aula
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Koska tentit ovat?
Kdy jsou zkoušky?
Perguntar quando são as provas
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Pořádáte exkurze?
Perguntar se a escola organiza excursões
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
lukukausimaksut
školné
Para quê você precisa de auxílio
elinkustannukseni
životní náklady
Para quê você precisa de auxílio
lastenhoito
péče o dítě
Para quê você precisa de auxílio
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência