Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dizer que você quer se matricular
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
本科生
ปริญญาตรี
Tipo de curso
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de curso
博士生
ปริญญาเอก
Tipo de curso
全日制
เต็มเวลา
Tipo de curso
非全日
นอกเวลา
Tipo de curso
网上课程
ออนไลน์
Tipo de curso
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Período de permanência na universidade estrangeira
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usado ao se matricular na universidade
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Perguntar se a universidade oferece acomodação
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir informações sobre o sistema
学分制
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
打分制
การให้คะแนน
Tipo de sistema
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Perguntar sobre o estilo de ensino
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Perguntar sobre o estilo de ensino
讲座
การบรรยาย
Tipo de aula
研讨会
การสัมมนา
Tipo de aula
个别辅导
การกวดวิชา
Tipo de aula
会议
การประชุม
Tipo de aula
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Perguntar quando são as provas
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Perguntar quais são as comodidades da escola
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Perguntar se a escola organiza excursões
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
学费
ค่าเล่าเรียน
Para quê você precisa de auxílio
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Para quê você precisa de auxílio
儿童托管
การดูแลเด็ก
Para quê você precisa de auxílio
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência