Polonês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dizer que você quer se matricular
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
Grundkurs
studia licencjackie
Tipo de curso
Aufbaukurs
studia magisterskie
Tipo de curso
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Tipo de curso
Vollzeitkurs
studia dzienne
Tipo de curso
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Tipo de curso
Onlinekurs
studia przez internet
Tipo de curso
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
ein Semester
(jeden) semestr
Período de permanência na universidade estrangeira
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Período de permanência na universidade estrangeira
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usado ao se matricular na universidade
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Pedir informações sobre o sistema
Kreditsystem
punktowy
Tipo de sistema
Benotungssystem
oceniania
Tipo de sistema
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Perguntar sobre o estilo de ensino
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Vorlesungen
wykłady
Tipo de aula
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Tipo de aula
Tutorien
konsultacje
Tipo de aula
Konferenzen
konferencje
Tipo de aula
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Perguntar quando são as provas
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Perguntar se a escola organiza excursões
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Para quê você precisa de auxílio
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Para quê você precisa de auxílio
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Para quê você precisa de auxílio
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência