Grego | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Dizer que você quer se matricular
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
Grundkurs
ένα προπτυχιακό
Tipo de curso
Aufbaukurs
ένα μεταπτυχιακό
Tipo de curso
Doktorandenkurs
ένα διδακτορικό
Tipo de curso
Vollzeitkurs
πλήρους απασχόλησης
Tipo de curso
Teilzeitkurs
μερικής απασχόλησης
Tipo de curso
Onlinekurs
εξ αποστάσεως
Tipo de curso
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
ein Semester
ένα εξάμηνο
Período de permanência na universidade estrangeira
ein Studienjahr
ένα ακαδημαϊκό έτος
Período de permanência na universidade estrangeira
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Usado ao se matricular na universidade
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Wie funktioniert das__________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pedir informações sobre o sistema
Kreditsystem
πόντων
Tipo de sistema
Benotungssystem
βαθμολόγησης
Tipo de sistema
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Perguntar sobre o estilo de ensino
Gibt es_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Perguntar sobre o estilo de ensino
Vorlesungen
διαλέξεις
Tipo de aula
Seminare
σεμινάρια
Tipo de aula
Tutorien
προγράμματα εκμάθησης
Tipo de aula
Konferenzen
συνέδρια
Tipo de aula
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Wann finden die Prüfungen statt?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Perguntar quando são as provas
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Perguntar quais são as comodidades da escola
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Perguntar se a escola organiza excursões
Welche Programme bieten Sie an?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
Studiengebühren
δίδακτρα
Para quê você precisa de auxílio
Lebenshaltungskosten
τα έξοδα διαβίωσής μου
Para quê você precisa de auxílio
Kinderbetreuung
τη φροντίδα των παιδιών
Para quê você precisa de auxílio
Welche Stipendien gibt es?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência