Dinamarquês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir formulários
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Perguntar o local de expedição do documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Perguntar o nome de alguém
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Perguntar onde alguém mora
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Pedir o endereço de alguém
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Dizer qual é seu estado civil
svobodný/á
single
Estado civil
ženatý/vdaná
gift
Estado civil
odděleni
separeret
Estado civil
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Estado civil
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Estado civil
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Estado civil
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
vdovec/vdova
enke
Estado civil
Máte děti?
Har du børn?
Perguntar se alguém tem filhos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Perguntar se existem custos para o registro
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostické testy
Diagnosetests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Perguntar como você pode extender seu visto
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
Teoretický test
teoritest
Tipo de prova
Praktický test
køreprøve
Tipo de prova
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adresu
adressen
O que você gostaria de mudar
jméno
navnet
O que você gostaria de mudar
fotografii
billedet
O que você gostaria de mudar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
ztracený
mistet
Problema com a carteira
ukradený
stjålet
Problema com a carteira
zničený
beskadiget
Problema com a carteira
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge