Árabe | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
المعلومات سرية.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
ما هو اسمك؟
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
أين تعيش؟
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
ما هو عنوانك؟
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
ما هي جنسيتك؟
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
أين وصلت إلى [بلد]؟
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
حالتي الزوجية هي___________________.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
عازب
Estado civil
แต่งงานแล้ว
متزوج
Estado civil
แยกกันอยู่
منفصل
Estado civil
หย่าร้าง
مطلق
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
لدي شريك/شريكة في السكن
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
متزوجان مدنيا
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
شريكان غير متزوجين
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
في شراكة منزلية
Estado civil
เป็นม่าย
أرمل/أرملة
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
هل لديك أطفال؟
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
أرغب في التسجيل في المدينة
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
تكاليف المستشفى
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
أجور المختصين
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
اختبارات التشخيص
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
العمليات الجراحية
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
العلاج النفسي
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
العلاج السني
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
علاج العينين
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
أرغب في تسجيل مركبتي.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
اختبار نظري
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
اختبار القيادة
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
العنوان
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
الاسم
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
الصورة
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
ضائعة
Problema com a carteira
ถูกขโมย
مسروقة
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
متضررة
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
لدي سجل إجرامي نظيف.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge