Holandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir formulários
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Perguntar a data de emissão de um documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Perguntar o local de expedição do documento
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Perguntar o nome de alguém
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Var bor du?
Waar woont u?
Perguntar onde alguém mora
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Pedir o endereço de alguém
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Perguntar pela cidadania de alguém
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
singel
alleenstaand
Estado civil
gift
gehuwd
Estado civil
separerad
uit elkaar
Estado civil
skild
gescheiden
Estado civil
sambo
samenwonend
Estado civil
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Estado civil
ogift par
ongetrouwde partners
Estado civil
i ett partnerskap
in een relatie
Estado civil
änka
verweduwd
Estado civil
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Perguntar se alguém tem filhos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Perguntar se existem custos para o registro
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Perguntar como você pode extender seu visto
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoriprov
theoretische test
Tipo de prova
uppkörning
rijexamen
Tipo de prova
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adressen
mijn adres
O que você gostaria de mudar
namnet
mijn naam
O que você gostaria de mudar
bilden
mijn foto
O que você gostaria de mudar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
borttappat
verloren
Problema com a carteira
stulet
gestolen
Problema com a carteira
förstört
beschadigd
Problema com a carteira
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge