Chinês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir formulários
När var ditt [dokument] utfärdat?
您的【文件】是什么时候签发的?
Perguntar a data de emissão de um documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Perguntar o local de expedição do documento
När går din legitimation ut?
请问您的身份证件何时过期?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
您能帮我填一下这个表格吗?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
我的【材料】被偷了。
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Denna information är konfidentiell.
这是机密信息。
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Vad heter du?
你叫什么名字?
Perguntar o nome de alguém
Kan du berätta för mig var och när du är född?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Var bor du?
请问您住在哪里?
Perguntar onde alguém mora
Vad är din adress?
请问您的地址是什么?
Pedir o endereço de alguém
Vilken nationalitet tillhör du?
请问您的国籍是什么?
Perguntar pela cidadania de alguém
När anlände du till [landet]?
请问您是何时到达【该国】的?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan du visa mig din legitimation?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
我的婚姻状况是____ 。
Dizer qual é seu estado civil
singel
单身
Estado civil
gift
已婚
Estado civil
separerad
分居
Estado civil
skild
离异
Estado civil
sambo
同居
Estado civil
i ett partnerskap
民事结婚
Estado civil
ogift par
未婚伴侣
Estado civil
i ett partnerskap
同居伴侣关系
Estado civil
änka
鳏居
Estado civil
Har du barn?
请问您有孩子吗?
Perguntar se alguém tem filhos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
我想要和家人团聚。
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
我想要在这个城市登记入户。
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Vilka dokument ska jag ta med?
请问我应该带什么材料?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Kostar det något att registrera sig?
请问有注册费吗?
Perguntar se existem custos para o registro
Jag vill registrera min bostad.
我是来进行住址登记。
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
我想要申请居住证。
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
我想要问一下关于保险的问题。
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
我需要私人的健康保险吗?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Patientavgifter
住院费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Specialistkostnader
专家费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostiska prov
诊疗费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiska ingrepp
外科手术
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandbehandlingar
牙齿治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ögonbehandling
眼科治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
我该如何续签我的签证?
Perguntar como você pode extender seu visto
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
我想要登记我的车辆。
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Är mitt körkort giltigt här?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
我想要申请临时驾照。
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Jag skulle vilja boka tid för _______.
我想要预约__________。
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoriprov
理论考试
Tipo de prova
uppkörning
路考
Tipo de prova
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
我想要改动驾照上的__________。
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adressen
地址
O que você gostaria de mudar
namnet
名字
O que você gostaria de mudar
bilden
照片
O que você gostaria de mudar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
我想要延长我的驾照。
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
borttappat
丢失
Problema com a carteira
stulet
被偷了
Problema com a carteira
förstört
受损
Problema com a carteira
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
我想要申请【国家】国籍。
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
我没有犯罪记录。
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
我的【语言】达到了等级要求。
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
公民身份申请的费用是哪些?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
我的配偶是【国家】公民。
Informar a nacionalidade de seu cônjuge