Alemão | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pedir formulários
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Perguntar a data de emissão de um documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Perguntar o local de expedição do documento
När går din legitimation ut?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Denna information är konfidentiell.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Vad heter du?
Wie heißen Sie?
Perguntar o nome de alguém
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Var bor du?
Wo wohnen Sie?
Perguntar onde alguém mora
Vad är din adress?
Wie ist Ihre Adresse?
Pedir o endereço de alguém
Vilken nationalitet tillhör du?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Perguntar pela cidadania de alguém
När anlände du till [landet]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan du visa mig din legitimation?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Mein Familienstand ist_____.
Dizer qual é seu estado civil
singel
ledig
Estado civil
gift
verheiratet
Estado civil
separerad
getrennt
Estado civil
skild
geschieden
Estado civil
sambo
zusammenlebend
Estado civil
i ett partnerskap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Estado civil
ogift par
unverheiratetes Paar
Estado civil
i ett partnerskap
in einer Partnerschaft
Estado civil
änka
verwitwet
Estado civil
Har du barn?
Haben Sie Kinder?
Perguntar se alguém tem filhos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Vilka dokument ska jag ta med?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Kostar det något att registrera sig?
Gibt es Anmeldegebühren?
Perguntar se existem custos para o registro
Jag vill registrera min bostad.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Patientavgifter
Krankenhausgebühren
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Specialistkostnader
Facharztkosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostiska prov
Diagnosetests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische Eingriffe
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische Behandlung
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandbehandlingar
Zahnbehandlungen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ögonbehandling
Augenbehandlungen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Perguntar como você pode extender seu visto
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Är mitt körkort giltigt här?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoriprov
den Theorieteil
Tipo de prova
uppkörning
den praktischen Teil
Tipo de prova
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adressen
die Adresse
O que você gostaria de mudar
namnet
den Namen
O que você gostaria de mudar
bilden
das Foto
O que você gostaria de mudar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
borttappat
verlorenen
Problema com a carteira
stulet
gestohlenen
Problema com a carteira
förstört
beschädigten
Problema com a carteira
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge