Holandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir formulários
Când a fost emis [documentul]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Perguntar a data de emissão de um documento
Unde a fost emis [documentul]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Perguntar o local de expedição do documento
Când îți expiră ID-ul?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Perguntar quando o documento de identidade expira
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mi s-a furat [documentul].
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Informația este confidențială.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Cum vă cheamă?
Wat is uw naam?
Perguntar o nome de alguém
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Unde locuiți?
Waar woont u?
Perguntar onde alguém mora
Care este adresa dumneavoastră?
Wat is uw adres?
Pedir o endereço de alguém
Ce cetățenie aveți?
Wat is uw nationaliteit?
Perguntar pela cidadania de alguém
Când ați ajuns în [țara]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
Singur
alleenstaand
Estado civil
Căsătorit/ă
gehuwd
Estado civil
separat/ă
uit elkaar
Estado civil
divorțat/ă
gescheiden
Estado civil
concobinaj
samenwonend
Estado civil
într-o uniune civilă
geregistreerd partnerschap
Estado civil
necăsătorit/ă
ongetrouwde partners
Estado civil
partener/ă de viață
in een relatie
Estado civil
văduv/ă
verweduwd
Estado civil
Aveți copii?
Heeft u kinderen?
Perguntar se alguém tem filhos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Ce documente trebuie să aduc?
Welke documenten moet ik meenemen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Există vreo taxă de înregistrare?
Zijn er registratiekosten?
Perguntar se existem custos para o registro
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Taxe pentru spitalizare
Ziekenhuiskosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Onorarii ale medicilor specialiști
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Test de diagnosticare
Diagnostische toets
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Intervenții chirurgicale
Chirurgische ingrepen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tratament psihiatric
Psychiatrische behandeling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tratamente dentare
Tandheelkundige behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tratamente oftalmologice
Oogzorg behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
Waarom vraagt u een visum aan?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Cum îmi pot extinde viza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Perguntar como você pode extender seu visto
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
testul teoretic
theoretische test
Tipo de prova
examenul practic
rijexamen
Tipo de prova
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
Adresa
mijn adres
O que você gostaria de mudar
nume
mijn naam
O que você gostaria de mudar
fotografia
mijn foto
O que você gostaria de mudar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
pierdut
verloren
Problema com a carteira
furat
gestolen
Problema com a carteira
distrus
beschadigd
Problema com a carteira
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Nu am antecedente penale.
Ik heb een blanco strafblad.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Am nivelul necesar de [limbă].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Partenerul meu este __________.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge