Turco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] ne zaman verildi?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] nerede verildi?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
Bu bilgi özeldir.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
Adınız nedir?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Nerede yaşıyorsunuz?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
İkamet adresiniz nedir?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Medeni halim ___________.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
bekar
Estado civil
żonaty/zamężna
evli
Estado civil
w separacji
ayrılmış
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
boşanmış
Estado civil
w konkubinacie
birlikte yaşıyor
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
medeni birliktelik
Estado civil
w związku partnerskim
evlenmemiş çift
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
medeni ortaklık içinde
Estado civil
wdowiec/wdowa
dul
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Çocuğunuz var mı?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hastane masrafları
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Uzman doktor ücretleri
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Tanı koyma testleri
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Cerrahi operasyonlar
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Psikiyatri tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Diş tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Göz tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vize başvurum neden reddedildi?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
teorik sınav
Tipo de prova
egzamin praktyczny
direksiyon sınavı
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
adres
O que você gostaria de mudar
nazwisko
ad
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
fotoğraf
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
kayıp
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
çalınmış
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
hasarlı
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Sabıka kaydım yoktur.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge