Inglês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
single
Estado civil
żonaty/zamężna
married
Estado civil
w separacji
separated
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
divorced
Estado civil
w konkubinacie
cohabiting
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Estado civil
w związku partnerskim
unmarried partners
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Estado civil
wdowiec/wdowa
widowed
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
theory test
Tipo de prova
egzamin praktyczny
driving test
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
address
O que você gostaria de mudar
nazwisko
name
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
photo
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge