Húngaro | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
Ellopták a [dokumentumomat].
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hogy hívják?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Mikor és hol született?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hol lakik?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mi a címe?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Mi az állampolgársága?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Mikor érkezett [országba]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
A családi állapotom ___________.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Estado civil
żonaty/zamężna
házas
Estado civil
w separacji
külön él a házastársától
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
elvált
Estado civil
w konkubinacie
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Estado civil
w związku partnerskim
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
wdowiec/wdowa
özvegy
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vannak gyermekei?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Élnek önnel eltartottak?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Szeretnék regisztrálni.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Van regisztrációs díj?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mit fedez a biztosítás?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Kórházi költségek
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Szakorvos
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Műtéti beavatkozás
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Pszichiátriai kezelés
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Fogorvosi kezelés
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Szemészeti kezelés
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Érvényes itt a jogosítványom?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
elméleti vizsga
Tipo de prova
egzamin praktyczny
gyakorlati vizsga
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
cím
O que você gostaria de mudar
nazwisko
név
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
fénykép
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
elveszett
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
ellopott
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
sérült
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Büntetlen előéletű vagyok.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge