Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
Mikä sinun nimesi on?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Missä sinä asut?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Minä olen _________.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
naimaton
Estado civil
żonaty/zamężna
naimisissa
Estado civil
w separacji
asumuserossa
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
eronnut
Estado civil
w konkubinacie
avoliitossa
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
w związku partnerskim
parisuhteessa
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
avoliitossa
Estado civil
wdowiec/wdowa
leski
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Onko sinulla lapsia?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mitä vakuutus kattaa?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Sairaalakulut
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Erikoislääkärikustannukset
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Diagnostinen tutkimus
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiset toimenpiteet
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrinen hoito
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Hammashoito
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Silmähoito
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
teoriakokeen
Tipo de prova
egzamin praktyczny
inssiajon
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
osoitetta
O que você gostaria de mudar
nazwisko
nimeä
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
kuvaa
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
kadonneen
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
varastetun
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
vaurioituneen
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge