Esperanto | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kiam elspiras via legitimilo?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
La informo estas konfidenca.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
Kiel vi nomiĝas?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kie vi loĝas?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kio estas via adreso?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kio estas via civitaneco?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Mia edzecostato estas ___________.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
senedza
Estado civil
żonaty/zamężna
edziĝinta
Estado civil
w separacji
apartiga
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
eksedziĝinta
Estado civil
w konkubinacie
kunviva
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
en civila kuniĝo
Estado civil
w związku partnerskim
fraŭlaj partneroj
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en hejma partnereco
Estado civil
wdowiec/wdowa
vidvina
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ĉu vi havas infanojn?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Mi ŝatus registri en la urbo.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kion dokumentojn mi alportus?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalokotizoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kotizoj por la ekspertoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Diagnozoprovoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiaj proceduroj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Psikiatria kuracado
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Dentaj kuracadoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Okula kuracado
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Kial vi petas la enirovizon?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
teorian teston
Tipo de prova
egzamin praktyczny
veturantan teston
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
adreson
O que você gostaria de mudar
nazwisko
nomon
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
foton
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
perdatan
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
ŝtelatan
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
difektatan
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mi havas puran krimliston
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge