Chinês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
请问您的身份证件何时过期?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
您能帮我填一下这个表格吗?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
我的【材料】被偷了。
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
这是机密信息。
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
你叫什么名字?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
请问您住在哪里?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
请问您的地址是什么?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
请问您的国籍是什么?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
请问您是何时到达【该国】的?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
我的婚姻状况是____ 。
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
单身
Estado civil
żonaty/zamężna
已婚
Estado civil
w separacji
分居
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
离异
Estado civil
w konkubinacie
同居
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
民事结婚
Estado civil
w związku partnerskim
未婚伴侣
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
同居伴侣关系
Estado civil
wdowiec/wdowa
鳏居
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
请问您有孩子吗?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
我想要和家人团聚。
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
我想要在这个城市登记入户。
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
请问我应该带什么材料?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
请问有注册费吗?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
我是来进行住址登记。
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
我想要申请居住证。
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
我想要问一下关于保险的问题。
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
我需要私人的健康保险吗?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
请问该保险涵盖哪些方面?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
住院费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
专家费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
诊疗费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
外科手术
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
精神治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
牙齿治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
眼科治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
请问您为什么需要入境签证?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
我该如何续签我的签证?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
我想要登记我的车辆。
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
我想要申请临时驾照。
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
我想要预约__________。
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
理论考试
Tipo de prova
egzamin praktyczny
路考
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
我想要改动驾照上的__________。
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
地址
O que você gostaria de mudar
nazwisko
名字
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
照片
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
我想要给驾照添加更高的级别。
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
我想要延长我的驾照。
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
我想要更换一个___________ 驾照。
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
丢失
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
被偷了
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
受损
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
我想要申诉我的驾照吊销。
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
我想要申请【国家】国籍。
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
我没有犯罪记录。
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
我的【语言】达到了等级要求。
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
公民身份申请的费用是哪些?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
我的配偶是【国家】公民。
Informar a nacionalidade de seu cônjuge