Romeno | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir formulários
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Perguntar o local de expedição do documento
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Perguntar o nome de alguém
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Dove risiede?
Unde locuiți?
Perguntar onde alguém mora
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Pedir o endereço de alguém
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Perguntar pela cidadania de alguém
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Dizer qual é seu estado civil
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Estado civil
coniugato/a
Căsătorit/ă
Estado civil
separato/a
separat/ă
Estado civil
divorziato/a
divorțat/ă
Estado civil
convivente
concobinaj
Estado civil
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Estado civil
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Estado civil
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Estado civil
vedovo/a
văduv/ă
Estado civil
Ha figli?
Aveți copii?
Perguntar se alguém tem filhos
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Perguntar se existem custos para o registro
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Cure dentali
Tratamente dentare
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Perguntar como você pode extender seu visto
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
esame di teoria
testul teoretic
Tipo de prova
esame di guida
examenul practic
Tipo de prova
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
l'indirizzo
Adresa
O que você gostaria de mudar
il nome
nume
O que você gostaria de mudar
la foto
fotografia
O que você gostaria de mudar
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
smarrita
pierdut
Problema com a carteira
rubata
furat
Problema com a carteira
deteriorata
distrus
Problema com a carteira
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge