Dinamarquês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir formulários
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Perguntar a data de emissão de um documento
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Perguntar o local de expedição do documento
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

What is your name?
Hvad hedder du?
Perguntar o nome de alguém
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Where do you live?
Hvor bor du?
Perguntar onde alguém mora
What is your address?
Hvad er din adresse?
Pedir o endereço de alguém
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Perguntar pela cidadania de alguém
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Dizer qual é seu estado civil
single
single
Estado civil
married
gift
Estado civil
separated
separeret
Estado civil
divorced
fraskilt
Estado civil
cohabiting
samlevende
Estado civil
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Estado civil
unmarried partners
ugifte partnere
Estado civil
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
widowed
enke
Estado civil
Do you have children?
Har du børn?
Perguntar se alguém tem filhos
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Perguntar se existem custos para o registro
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostic tests
Diagnosetests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dental treatments
Tandbehandlinger
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Perguntar como você pode extender seu visto
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
theory test
teoritest
Tipo de prova
driving test
køreprøve
Tipo de prova
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
address
adressen
O que você gostaria de mudar
name
navnet
O que você gostaria de mudar
photo
billedet
O que você gostaria de mudar
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
lost
mistet
Problema com a carteira
stolen
stjålet
Problema com a carteira
damaged
beskadiget
Problema com a carteira
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge