Grego | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Hol találom a ____űrlapot?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir formulários
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Perguntar a data de emissão de um documento
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Perguntar o local de expedição do documento
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Perguntar quando o documento de identidade expira
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Ellopták a [dokumentumomat].
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Az információ bizalmas.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Hogy hívják?
Πώς σας λένε;
Perguntar o nome de alguém
Mikor és hol született?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Hol lakik?
Πού μένετε;
Perguntar onde alguém mora
Mi a címe?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pedir o endereço de alguém
Mi az állampolgársága?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Perguntar pela cidadania de alguém
Mikor érkezett [országba]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

A családi állapotom ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Dizer qual é seu estado civil
egyedülálló/hajadon/nőtlen
ελεύθερος/η
Estado civil
házas
παντρεμένος/η
Estado civil
külön él a házastársától
σε διάσταση
Estado civil
elvált
χωρισμένος/η
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
συμβίωση
Estado civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
σε αστική ένωση
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
élettársi kapcsolatban van
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
özvegy
χήρος/χήρα
Estado civil
Vannak gyermekei?
έχετε παιδιά;
Perguntar se alguém tem filhos
Élnek önnel eltartottak?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Szeretném egyesíteni a családomat.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Szeretnék regisztrálni.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Van regisztrációs díj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Perguntar se existem custos para o registro
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Mit fedez a biztosítás?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Kórházi költségek
Τέλη νοσοκομείου
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Szakorvos
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnosztikai vizsgálatok
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Műtéti beavatkozás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Pszichiátriai kezelés
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Fogorvosi kezelés
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Szemészeti kezelés
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Miért igényli a beutazási vízumot?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Perguntar como você pode extender seu visto
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Érvényes itt a jogosítványom?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Szeretném lefoglalni a __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
elméleti vizsga
θεωρητική εξέταση
Tipo de prova
gyakorlati vizsga
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de prova
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
cím
διεύθυνση
O que você gostaria de mudar
név
όνομα
O que você gostaria de mudar
fénykép
φωτογραφία
O que você gostaria de mudar
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Szeretném megújítani a jogosítványom
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
elveszett
χαμένη
Problema com a carteira
ellopott
κλεμμένη
Problema com a carteira
sérült
κατεστραμμένη
Problema com a carteira
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Büntetlen előéletű vagyok.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge