Sueco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir formulários
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Perguntar a data de emissão de um documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Perguntar o local de expedição do documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
När går din legitimation ut?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Deze informatie is vertrouwelijk.
Denna information är konfidentiell.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Wat is uw naam?
Vad heter du?
Perguntar o nome de alguém
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Waar woont u?
Var bor du?
Perguntar onde alguém mora
Wat is uw adres?
Vad är din adress?
Pedir o endereço de alguém
Wat is uw nationaliteit?
Vilken nationalitet tillhör du?
Perguntar pela cidadania de alguém
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
När anlände du till [landet]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Min civilstatus är __________.
Dizer qual é seu estado civil
alleenstaand
singel
Estado civil
gehuwd
gift
Estado civil
uit elkaar
separerad
Estado civil
gescheiden
skild
Estado civil
samenwonend
sambo
Estado civil
geregistreerd partnerschap
i ett partnerskap
Estado civil
ongetrouwde partners
ogift par
Estado civil
in een relatie
i ett partnerskap
Estado civil
verweduwd
änka
Estado civil
Heeft u kinderen?
Har du barn?
Perguntar se alguém tem filhos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Welke documenten moet ik meenemen?
Vilka dokument ska jag ta med?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Zijn er registratiekosten?
Kostar det något att registrera sig?
Perguntar se existem custos para o registro
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jag vill registrera min bostad.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Ziekenhuiskosten
Patientavgifter
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialistkostnader
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostische toets
Diagnostiska prov
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgische ingrepen
Kirurgiska ingrepp
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlingar
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oogzorg behandelingen
Ögonbehandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Varför begär du ett inresevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Perguntar como você pode extender seu visto
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Är mitt körkort giltigt här?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
theoretische test
teoriprov
Tipo de prova
rijexamen
uppkörning
Tipo de prova
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
mijn adres
adressen
O que você gostaria de mudar
mijn naam
namnet
O que você gostaria de mudar
mijn foto
bilden
O que você gostaria de mudar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
verloren
borttappat
Problema com a carteira
gestolen
stulet
Problema com a carteira
beschadigd
förstört
Problema com a carteira
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge