Grego | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir formulários
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Perguntar a data de emissão de um documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Perguntar o local de expedição do documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mijn [document] werd gestolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Deze informatie is vertrouwelijk.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Wat is uw naam?
Πώς σας λένε;
Perguntar o nome de alguém
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Waar woont u?
Πού μένετε;
Perguntar onde alguém mora
Wat is uw adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pedir o endereço de alguém
Wat is uw nationaliteit?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Perguntar pela cidadania de alguém
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Dizer qual é seu estado civil
alleenstaand
ελεύθερος/η
Estado civil
gehuwd
παντρεμένος/η
Estado civil
uit elkaar
σε διάσταση
Estado civil
gescheiden
χωρισμένος/η
Estado civil
samenwonend
συμβίωση
Estado civil
geregistreerd partnerschap
σε αστική ένωση
Estado civil
ongetrouwde partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
in een relatie
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
verweduwd
χήρος/χήρα
Estado civil
Heeft u kinderen?
έχετε παιδιά;
Perguntar se alguém tem filhos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Welke documenten moet ik meenemen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Zijn er registratiekosten?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Perguntar se existem custos para o registro
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Ziekenhuiskosten
Τέλη νοσοκομείου
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostische toets
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgische ingrepen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrische behandeling
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandheelkundige behandelingen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oogzorg behandelingen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Perguntar como você pode extender seu visto
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
theoretische test
θεωρητική εξέταση
Tipo de prova
rijexamen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de prova
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
mijn adres
διεύθυνση
O que você gostaria de mudar
mijn naam
όνομα
O que você gostaria de mudar
mijn foto
φωτογραφία
O que você gostaria de mudar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
verloren
χαμένη
Problema com a carteira
gestolen
κλεμμένη
Problema com a carteira
beschadigd
κατεστραμμένη
Problema com a carteira
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge