Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir formulários
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Perguntar a data de emissão de um documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Perguntar o local de expedição do documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Perguntar o nome de alguém
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Perguntar onde alguém mora
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Pedir o endereço de alguém
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Perguntar pela cidadania de alguém
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Dizer qual é seu estado civil
alleenstaand
naimaton
Estado civil
gehuwd
naimisissa
Estado civil
uit elkaar
asumuserossa
Estado civil
gescheiden
eronnut
Estado civil
samenwonend
avoliitossa
Estado civil
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Estado civil
in een relatie
avoliitossa
Estado civil
verweduwd
leski
Estado civil
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Perguntar se alguém tem filhos
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Perguntar se existem custos para o registro
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Perguntar como você pode extender seu visto
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
theoretische test
teoriakokeen
Tipo de prova
rijexamen
inssiajon
Tipo de prova
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
mijn adres
osoitetta
O que você gostaria de mudar
mijn naam
nimeä
O que você gostaria de mudar
mijn foto
kuvaa
O que você gostaria de mudar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
verloren
kadonneen
Problema com a carteira
gestolen
varastetun
Problema com a carteira
beschadigd
vaurioituneen
Problema com a carteira
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge