Chinês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir formulários
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Perguntar a data de emissão de um documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Perguntar o local de expedição do documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Perguntar o nome de alguém
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Perguntar onde alguém mora
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Pedir o endereço de alguém
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Perguntar pela cidadania de alguém
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Dizer qual é seu estado civil
alleenstaand
单身
Estado civil
gehuwd
已婚
Estado civil
uit elkaar
分居
Estado civil
gescheiden
离异
Estado civil
samenwonend
同居
Estado civil
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Estado civil
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Estado civil
in een relatie
同居伴侣关系
Estado civil
verweduwd
鳏居
Estado civil
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Perguntar se alguém tem filhos
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Perguntar se existem custos para o registro
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Ziekenhuiskosten
住院费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostische toets
诊疗费
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgische ingrepen
外科手术
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Perguntar como você pode extender seu visto
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
theoretische test
理论考试
Tipo de prova
rijexamen
路考
Tipo de prova
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
mijn adres
地址
O que você gostaria de mudar
mijn naam
名字
O que você gostaria de mudar
mijn foto
照片
O que você gostaria de mudar
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
verloren
丢失
Problema com a carteira
gestolen
被偷了
Problema com a carteira
beschadigd
受损
Problema com a carteira
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Informar a nacionalidade de seu cônjuge