Polonês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir formulários
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar o local de expedição do documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Podane informacje są poufne.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Πώς σας λένε;
Jak się Pan/Pani nazywa?
Perguntar o nome de alguém
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Πού μένετε;
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Perguntar onde alguém mora
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pedir o endereço de alguém
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Perguntar pela cidadania de alguém
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mój stan cywilny: _____.
Dizer qual é seu estado civil
ελεύθερος/η
kawaler/panna
Estado civil
παντρεμένος/η
żonaty/zamężna
Estado civil
σε διάσταση
w separacji
Estado civil
χωρισμένος/η
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
συμβίωση
w konkubinacie
Estado civil
σε αστική ένωση
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
w związku partnerskim
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
χήρος/χήρα
wdowiec/wdowa
Estado civil
έχετε παιδιά;
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Perguntar se alguém tem filhos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Perguntar se existem custos para o registro
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Τέλη νοσοκομείου
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Διαγνωστικές εξετάσεις
Badania diagnostyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zabiegi chirurgiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ψυχιατρική θεραπεία
Leczenie psychiatryczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Οδοντιατρικές θεραπείες
Leczenie stomatologiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Leczenie okulistyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Perguntar como você pode extender seu visto
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
θεωρητική εξέταση
egzamin teoretyczny
Tipo de prova
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
egzamin praktyczny
Tipo de prova
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
διεύθυνση
adres
O que você gostaria de mudar
όνομα
nazwisko
O que você gostaria de mudar
φωτογραφία
zdjęcie
O que você gostaria de mudar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
χαμένη
zgubienie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
κλεμμένη
kradzież (prawa jazdy)
Problema com a carteira
κατεστραμμένη
zniszczenie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge