Dinamarquês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir formulários
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Perguntar a data de emissão de um documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Perguntar o local de expedição do documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Hvornår udløber dit ID?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informationerne er fortrolige.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Πώς σας λένε;
Hvad hedder du?
Perguntar o nome de alguém
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Hvor og hvornår er du født?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Πού μένετε;
Hvor bor du?
Perguntar onde alguém mora
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Hvad er din adresse?
Pedir o endereço de alguém
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hvad er dit statsborgerskab?
Perguntar pela cidadania de alguém
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Hvornår ankom du til [land]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Må jeg se dit ID?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Jeg er ___________.
Dizer qual é seu estado civil
ελεύθερος/η
single
Estado civil
παντρεμένος/η
gift
Estado civil
σε διάσταση
separeret
Estado civil
χωρισμένος/η
fraskilt
Estado civil
συμβίωση
samlevende
Estado civil
σε αστική ένωση
i et indregistreret parforhold
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
ugifte partnere
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
χήρος/χήρα
enke
Estado civil
έχετε παιδιά;
Har du børn?
Perguntar se alguém tem filhos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jeg vil gerne registreres i byen
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Perguntar se existem custos para o registro
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalsgebyrer
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Speciallægegebyrer
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiske indgreb
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlinger
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Øjenbehandlinger
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Perguntar como você pode extender seu visto
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Er mit kørekort gyldigt her?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
θεωρητική εξέταση
teoritest
Tipo de prova
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
køreprøve
Tipo de prova
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
διεύθυνση
adressen
O que você gostaria de mudar
όνομα
navnet
O que você gostaria de mudar
φωτογραφία
billedet
O que você gostaria de mudar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
χαμένη
mistet
Problema com a carteira
κλεμμένη
stjålet
Problema com a carteira
κατεστραμμένη
beskadiget
Problema com a carteira
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jeg har en ren straffeattest
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge