Sueco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir formulários
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Perguntar a data de emissão de um documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Perguntar o local de expedição do documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
När går din legitimation ut?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Denna information är konfidentiell.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Mikä sinun nimesi on?
Vad heter du?
Perguntar o nome de alguém
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Missä sinä asut?
Var bor du?
Perguntar onde alguém mora
Mikä sinun osoitteesi on?
Vad är din adress?
Pedir o endereço de alguém
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vilken nationalitet tillhör du?
Perguntar pela cidadania de alguém
Koska sinä saavuit [maahan]?
När anlände du till [landet]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Min civilstatus är __________.
Dizer qual é seu estado civil
naimaton
singel
Estado civil
naimisissa
gift
Estado civil
asumuserossa
separerad
Estado civil
eronnut
skild
Estado civil
avoliitossa
sambo
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
i ett partnerskap
Estado civil
parisuhteessa
ogift par
Estado civil
avoliitossa
i ett partnerskap
Estado civil
leski
änka
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
Har du barn?
Perguntar se alguém tem filhos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vilka dokument ska jag ta med?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kostar det något att registrera sig?
Perguntar se existem custos para o registro
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Jag vill registrera min bostad.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Mitä vakuutus kattaa?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Sairaalakulut
Patientavgifter
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Erikoislääkärikustannukset
Specialistkostnader
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostinen tutkimus
Diagnostiska prov
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiska ingrepp
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrinen hoito
Psykiatrisk behandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Hammashoito
Tandbehandlingar
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Silmähoito
Ögonbehandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Varför begär du ett inresevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Perguntar como você pode extender seu visto
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Är mitt körkort giltigt här?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Haluaisin suorittaa ________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoriakokeen
teoriprov
Tipo de prova
inssiajon
uppkörning
Tipo de prova
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
osoitetta
adressen
O que você gostaria de mudar
nimeä
namnet
O que você gostaria de mudar
kuvaa
bilden
O que você gostaria de mudar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
kadonneen
borttappat
Problema com a carteira
varastetun
stulet
Problema com a carteira
vaurioituneen
förstört
Problema com a carteira
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge