Grego | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir formulários
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Perguntar a data de emissão de um documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Perguntar o local de expedição do documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Perguntar quando o documento de identidade expira
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Mikä sinun nimesi on?
Πώς σας λένε;
Perguntar o nome de alguém
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Missä sinä asut?
Πού μένετε;
Perguntar onde alguém mora
Mikä sinun osoitteesi on?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pedir o endereço de alguém
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Perguntar pela cidadania de alguém
Koska sinä saavuit [maahan]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Minä olen _________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Dizer qual é seu estado civil
naimaton
ελεύθερος/η
Estado civil
naimisissa
παντρεμένος/η
Estado civil
asumuserossa
σε διάσταση
Estado civil
eronnut
χωρισμένος/η
Estado civil
avoliitossa
συμβίωση
Estado civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
σε αστική ένωση
Estado civil
parisuhteessa
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
avoliitossa
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
leski
χήρος/χήρα
Estado civil
Onko sinulla lapsia?
έχετε παιδιά;
Perguntar se alguém tem filhos
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Perguntar se existem custos para o registro
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Mitä vakuutus kattaa?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Sairaalakulut
Τέλη νοσοκομείου
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Erikoislääkärikustannukset
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostinen tutkimus
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiset toimenpiteet
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrinen hoito
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Hammashoito
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Silmähoito
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Perguntar como você pode extender seu visto
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Haluaisin suorittaa ________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoriakokeen
θεωρητική εξέταση
Tipo de prova
inssiajon
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de prova
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
osoitetta
διεύθυνση
O que você gostaria de mudar
nimeä
όνομα
O que você gostaria de mudar
kuvaa
φωτογραφία
O que você gostaria de mudar
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Haluaisin uusia ajokorttini.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
kadonneen
χαμένη
Problema com a carteira
varastetun
κλεμμένη
Problema com a carteira
vaurioituneen
κατεστραμμένη
Problema com a carteira
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge