Turco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Dizer qual é seu estado civil
senedza
bekar
Estado civil
edziĝinta
evli
Estado civil
apartiga
ayrılmış
Estado civil
eksedziĝinta
boşanmış
Estado civil
kunviva
birlikte yaşıyor
Estado civil
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Estado civil
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Estado civil
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Estado civil
vidvina
dul
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
Göz tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
teorik sınav
Tipo de prova
veturantan teston
direksiyon sınavı
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
adres
O que você gostaria de mudar
nomon
ad
O que você gostaria de mudar
foton
fotoğraf
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
kayıp
Problema com a carteira
ŝtelatan
çalınmış
Problema com a carteira
difektatan
hasarlı
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge