Sueco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Dizer qual é seu estado civil
senedza
singel
Estado civil
edziĝinta
gift
Estado civil
apartiga
separerad
Estado civil
eksedziĝinta
skild
Estado civil
kunviva
sambo
Estado civil
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Estado civil
fraŭlaj partneroj
ogift par
Estado civil
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Estado civil
vidvina
änka
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
Ögonbehandling
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
teoriprov
Tipo de prova
veturantan teston
uppkörning
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
adressen
O que você gostaria de mudar
nomon
namnet
O que você gostaria de mudar
foton
bilden
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
borttappat
Problema com a carteira
ŝtelatan
stulet
Problema com a carteira
difektatan
förstört
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge