Romeno | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Când a fost emis [documentul]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Unde a fost emis [documentul]?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Când îți expiră ID-ul?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
Informația este confidențială.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
Cum vă cheamă?
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
Unde locuiți?
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
Care este adresa dumneavoastră?
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
Ce cetățenie aveți?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
Când ați ajuns în [țara]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Dizer qual é seu estado civil
senedza
Singur
Estado civil
edziĝinta
Căsătorit/ă
Estado civil
apartiga
separat/ă
Estado civil
eksedziĝinta
divorțat/ă
Estado civil
kunviva
concobinaj
Estado civil
en civila kuniĝo
într-o uniune civilă
Estado civil
fraŭlaj partneroj
necăsătorit/ă
Estado civil
en hejma partnereco
partener/ă de viață
Estado civil
vidvina
văduv/ă
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Aveți copii?
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
Ce documente trebuie să aduc?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Există vreo taxă de înregistrare?
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
Taxe pentru spitalizare
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
Test de diagnosticare
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
Intervenții chirurgicale
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
Tratament psihiatric
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
Tratamente dentare
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
Tratamente oftalmologice
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
De ce solicitați o viză de intrare?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Cum îmi pot extinde viza?
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
testul teoretic
Tipo de prova
veturantan teston
examenul practic
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
Adresa
O que você gostaria de mudar
nomon
nume
O que você gostaria de mudar
foton
fotografia
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
pierdut
Problema com a carteira
ŝtelatan
furat
Problema com a carteira
difektatan
distrus
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
Nu am antecedente penale.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Am nivelul necesar de [limbă].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Partenerul meu este __________.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge