Italiano | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Dizer qual é seu estado civil
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
edziĝinta
coniugato/a
Estado civil
apartiga
separato/a
Estado civil
eksedziĝinta
divorziato/a
Estado civil
kunviva
convivente
Estado civil
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Estado civil
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Estado civil
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Estado civil
vidvina
vedovo/a
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
Cure oculistiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
esame di teoria
Tipo de prova
veturantan teston
esame di guida
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
l'indirizzo
O que você gostaria de mudar
nomon
il nome
O que você gostaria de mudar
foton
la foto
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
smarrita
Problema com a carteira
ŝtelatan
rubata
Problema com a carteira
difektatan
deteriorata
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge