Tcheco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir formulários
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Perguntar a data de emissão de um documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Perguntar o local de expedição do documento
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Perguntar o nome de alguém
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Perguntar onde alguém mora
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Pedir o endereço de alguém
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Perguntar pela cidadania de alguém
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dizer qual é seu estado civil
single
svobodný/á
Estado civil
gift
ženatý/vdaná
Estado civil
separeret
odděleni
Estado civil
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Estado civil
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Estado civil
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Estado civil
enke
vdovec/vdova
Estado civil
Har du børn?
Máte děti?
Perguntar se alguém tem filhos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Perguntar se existem custos para o registro
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnosetests
Diagnostické testy
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Perguntar como você pode extender seu visto
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoritest
Teoretický test
Tipo de prova
køreprøve
Praktický test
Tipo de prova
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adressen
adresu
O que você gostaria de mudar
navnet
jméno
O que você gostaria de mudar
billedet
fotografii
O que você gostaria de mudar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
mistet
ztracený
Problema com a carteira
stjålet
ukradený
Problema com a carteira
beskadiget
zničený
Problema com a carteira
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge