Polonês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir formulários
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar a data de emissão de um documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar o local de expedição do documento
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Perguntar quando o documento de identidade expira
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Perguntar o nome de alguém
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Perguntar onde alguém mora
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pedir o endereço de alguém
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Perguntar pela cidadania de alguém
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
Dizer qual é seu estado civil
单身
kawaler/panna
Estado civil
已婚
żonaty/zamężna
Estado civil
分居
w separacji
Estado civil
离异
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
同居
w konkubinacie
Estado civil
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
未婚伴侣
w związku partnerskim
Estado civil
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
鳏居
wdowiec/wdowa
Estado civil
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Perguntar se alguém tem filhos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Perguntar se existem custos para o registro
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemplo de cobertura de plano de saúde
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemplo de cobertura de plano de saúde
诊疗费
Badania diagnostyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Perguntar como você pode extender seu visto
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
理论考试
egzamin teoretyczny
Tipo de prova
路考
egzamin praktyczny
Tipo de prova
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
地址
adres
O que você gostaria de mudar
名字
nazwisko
O que você gostaria de mudar
照片
zdjęcie
O que você gostaria de mudar
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Problema com a carteira
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge