Holandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir formulários
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Perguntar a data de emissão de um documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Perguntar o local de expedição do documento
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Perguntar quando o documento de identidade expira
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Perguntar o nome de alguém
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Perguntar onde alguém mora
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Pedir o endereço de alguém
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Perguntar pela cidadania de alguém
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
单身
alleenstaand
Estado civil
已婚
gehuwd
Estado civil
分居
uit elkaar
Estado civil
离异
gescheiden
Estado civil
同居
samenwonend
Estado civil
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Estado civil
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Estado civil
同居伴侣关系
in een relatie
Estado civil
鳏居
verweduwd
Estado civil
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Perguntar se alguém tem filhos
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Perguntar se existem custos para o registro
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
住院费
Ziekenhuiskosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplo de cobertura de plano de saúde
诊疗费
Diagnostische toets
Exemplo de cobertura de plano de saúde
外科手术
Chirurgische ingrepen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Perguntar como você pode extender seu visto
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
理论考试
theoretische test
Tipo de prova
路考
rijexamen
Tipo de prova
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
地址
mijn adres
O que você gostaria de mudar
名字
mijn naam
O que você gostaria de mudar
照片
mijn foto
O que você gostaria de mudar
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
丢失
verloren
Problema com a carteira
被偷了
gestolen
Problema com a carteira
受损
beschadigd
Problema com a carteira
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge