Polonês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Musím platit daně z dávek?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Je podpora zdanitelná?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakou podporu dostanu?
Jakie świadczenia dostanę?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude