Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Musím platit daně z dávek?
Onko avustus verovapaata?
Perguntar se o subsídio é tributável
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Je podpora zdanitelná?
Onko tuki veronalaista?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakou podporu dostanu?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Voinko valittaa päätöksestä?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude