Holandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Är bidraget skattefritt?
Is de uitkering belastingvrij?
Perguntar se o subsídio é tributável
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Ska bidraget beskattas?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Perguntar se o subsídio é tributável
Vilka förmåner får jag?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kan jag överklaga beslutet?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude