Grego | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Är bidraget skattefritt?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Perguntar se o subsídio é tributável
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Ska bidraget beskattas?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Perguntar se o subsídio é tributável
Vilka förmåner får jag?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kan jag överklaga beslutet?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude