Árabe | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Är bidraget skattefritt?
هل السعر خال من الضريبة؟
Perguntar se o subsídio é tributável
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Ska bidraget beskattas?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Perguntar se o subsídio é tributável
Vilka förmåner får jag?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Påverkar ersättningen andra förmåner?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kan jag överklaga beslutet?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude