Inglês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is the allowance tax-free?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
What are the factors which determine how much I get?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is the allowance taxable?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie świadczenia dostanę?
Which benefits will I receive?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Will the allowance affect other benefits?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Can I appeal against a decision?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
What shall I do if my circumstances change?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude