Finlandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Onko avustus verovapaata?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Onko tuki veronalaista?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie świadczenia dostanę?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Voinko valittaa päätöksestä?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude