Esperanto | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie świadczenia dostanę?
Kio profitojn mi ricevas?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude