Chinês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
该津贴是否要纳税?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakie świadczenia dostanę?
我能拿到什么福利?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
这个津贴是否影响其他福利?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Czy mogę odwołać się od decyzji?
我能否申诉反对某个决定?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
如果情况有所改变我该如何做?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude