Dinamarquês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Is the allowance tax-free?
Er understøttelsen skattefri?
Perguntar se o subsídio é tributável
What are the factors which determine how much I get?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Do I have to be related to the person I am caring for?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Is the allowance taxable?
Er plejebistanden skattepligtig?
Perguntar se o subsídio é tributável
Which benefits will I receive?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Will the allowance affect other benefits?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Can I appeal against a decision?
Kan jeg appellere en beslutning?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
What shall I do if my circumstances change?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude