Sueco | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Is de uitkering belastingvrij?
Är bidraget skattefritt?
Perguntar se o subsídio é tributável
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Ska bidraget beskattas?
Perguntar se o subsídio é tributável
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Vilka förmåner får jag?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kan jag överklaga beslutet?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude