Polonês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Is de uitkering belastingvrij?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Perguntar se o subsídio é tributável
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Jakie świadczenia dostanę?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude