Sueco | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Är bidraget skattefritt?
Perguntar se o subsídio é tributável
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Ska bidraget beskattas?
Perguntar se o subsídio é tributável
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Vilka förmåner får jag?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan jag överklaga beslutet?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude