Sueco | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Onko avustus verovapaata?
Är bidraget skattefritt?
Perguntar se o subsídio é tributável
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Onko tuki veronalaista?
Ska bidraget beskattas?
Perguntar se o subsídio é tributável
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vilka förmåner får jag?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jag överklaga beslutet?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude