Coreano | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Onko avustus verovapaata?
Perguntar se o subsídio é tributável
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Onko tuki veronalaista?
Perguntar se o subsídio é tributável
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Voinko valittaa päätöksestä?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude